Kalite Danışma Kurulu İlk Toplantısı Gerçekleştirildi

Kalite Danışma Kurulu İlk Toplantısı Gerçekleştirildi

Üniversitemizin dış paydaşlarıyla sürdürülebilir işbirliğini sağlamak ve tecrübe paylaşımında bulunmak üzere kurulan Kalite Danışma Kurulu ilk toplantısını gerçekleştirdi.

 

Toplantı, Rektörümüz Prof. Dr. Remzi Gören’in açılış konuşmasıyla başladı. Rektörümüz Prof. Dr. Remzi Gören konuşmasında, Dumlupınar Üniversitesi’nin bölgenin en büyük kamu kurumlarından biri olduğunu, bölgenin sosyal ve ekonomik gelişmesine büyük katkı sağladığını dile getirdi. Özellikle üniversiteye birçok yabancı öğrencinin kayıt yaptırdığını, bu sayının her geçen gün arttığını ve artan bu sayıların Kütahya için bir fırsat olduğunu, el ele vererek bu konuda daha fazla neler yapılabileceğinin görüşülmesi gerektiğini ifade etti.  

“Üniversitemiz, küçük üniversite imajından sıyrılarak kendine güvenen, bölgeyle iletişim içerisinde olan ve yapacağı çalışmalarla varlığını hissettiren bir kurum olmalıdır.”

Rektörümüz Prof. Dr. Remzi Gören, üniversite ile Kütahya arasında iletişimin yetersiz olduğunun altını çizerek “Kütahya’da yaşayan birçok insan üniversite hakkında çok az bilgi sahibi. Kütahya’daki tüm kurumlar ve bireyler üniversite ile temas halinde olmalı ve üniversitenin varlığını hissetmelidir. Üniversitemiz, küçük üniversite imajından sıyrılarak kendine güvenen, bölgeyle iletişim içerisinde olan ve yapacağı çalışmalarla varlığını hissettiren bir kurum olmalıdır. Bunun için tüm kurumlarla iletişim kurmaya, ortak çalışmalar yapmaya özen gösteriyoruz. Üniversitemizin radyosuna sponsor olan firmaları ziyaret ederek geri bildirimler alıyoruz. Bu ziyaretleri bizzat gerçekleştiriyorum.

“Dumlupınar Üniversitesi olarak her türlü öneri ve fikirlere açığız. Üniversitemiz imkânlarının el verdiği ölçüde, kurumu ve bölgeyi daha ileri götürebilecek fikirleri desteklemeye hazırız.”

Üniversitemizin 25. Yılını farklı çalışmalar yaparak, ortaya güzel uygulamalar koyarak kutlamayı planlıyoruz. Dumlupınar Üniversitesi olarak her türlü öneri ve fikirlere açığız. Üniversitemiz imkânlarının el verdiği ölçüde, kurumu ve bölgeyi daha ileri götürebilecek fikirleri desteklemeye hazırız. Benim önerim üniversiteden seçilen akademik danışmanların yanında çeşitli sektörlerden seçilen sanayi danışmanlarının da olmasıdır. Bu danışmanlar sanayi adına üniversite ile iletişim halinde olmalıdır.

Biz sadece öğrencinin teknik anlamda değil aynı zamanda sosyal anlamda da kendisini geliştirmesini istiyoruz. Bu nedenle Türkiye’de bir ilk olan ve İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi’nde kurulan Sosyopark’ı hayata geçirdik. Farklı kültürlerden gelen ve farklı imkanlara sahip olan öğrencilerin sosyal hayata adaptasyonu konusunda çalışmalar yapıyoruz. Toplantıda yapılan görüş alışverişleri ışığında gündem maddesi oluşturularak yakın zamanda tekrar bir araya gelip çalışmalıyız. Bu kurulun amacı rutin zamanlarda bir araya gelerek toplanmaktan ziyade, her görüşün değerlendirilerek kalite çalışmalarına dahil edilmesidir ” dedi.

Üniversitemiz Kaliteden Sorumlu Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Halis Aydemir, Kalite Danışma Kurulunun Yüksek Öğretim Kurulu’nun oluşturduğu ve daha sonra bağımsız hale gelen Kalite Kurulu kapsamında oluşturulduğunu, Yükseköğretim Kurulu’nun üniversitelerde kalite kavramına çok önem verdiğini ve kalite çerçevesinde yapılan çalışmaları teşvik edecek adımlar attığını ifade ederek “Kalitenin en önemli adımlarından bir tanesi dış paydaşlarla olan iletişimin gücü ve dış paydaşlardan gelen görüş ve önerilerin sıklığıdır. Bu nedenle, siz değerli dış paydaşlarımız sonraki toplantılarda üniversitemizden mezun olan ve sizlerin istihdam ettiği öğrencilerin sayıları, öğrencilerin beceri ve yetkinlikleri, eksik yönleri, varsa diğer üniversitelerden istihdam ettiğiniz mezun öğrencilere kıyasla durumları hakkında bilgi verirseniz çalışmamıza altın değerinde katkı sağlamış olursunuz” dedi.

Üniversitemiz Rektör Yardımcısı ve Kalite Komisyonu Üyesi Prof. Dr. Kaan Erarslan,  “YÖK nezdinde öğrencilerin sektörleri ile buluşabileceği birçok çalışma yapılmaktadır. Dış paydaşlarımızdan gelecek her türlü eleştiri ve öneriler bizim için çok değerlidir. Eleştiriler kalite çemberlerinin en önemli öğesidir. Zayıf yönlerin tespit edilerek iyileştirilmesi kaliteyi arttırır. İşverenlerimiz öğrencileri lisansüstü eğitim yapma konusunda teşvik etmelidir. Böylece, öğrenci üniversitedeki bilgi birikimini daha fazla kuruma taşıma imkanı bulur” dedi.

Üniversite Sanayi İşbirliği Danışmanı İsmet Özotraç, Mühendislik Fakültesinin Üniversite-Sanayi İşbirliği kapsamında attıkları adımlar çerçevesinde özveri ile çalıştıklarını, son dönemlerde üniversitenin sanayiye yaklaşma çabalarının çok iyi düzeyde olduğunu ve bu iletişimin devamlılığının sağlanması gerektiğini ifade eden Özotraç, “Ticaret ve Sanayi Odası’nın kapıları tüm üniversite elemanlarına açıktır. İsteyen personel odamıza gelerek bizimle ortak çalışabilir. Hatta akademik personelin gelip çalışma yapabileceği bir çalışma odası ayırmayı planlıyoruz. Kütahya için gelecek dönemde yapılması planlanan birçok proje var ve bu projelerde üniversite personeli ile ortak çalışmak istiyoruz. Kurulan bu Danışma Kurulu iletişimi arttıracaktır.” dedi.

Gerçekleşen toplantıya Üniversitemiz Kalite Komisyonu üyelerinin yanında dış paydaş olarak Üniversite Sanayi İşbirliği Danışmanı İsmet Özotraç, İl Müftüsü Hüseyin Hazırlar, Zafer Kalkınma Ajansı Genel Sekreter V. Hacı Mustafa Tarkan, Bilim, Sanayi ve Teknoloji İl Müdür V. Nuray Kılıç, KOSGEB Kütahya Müdürü Yaşar Yıldırım, Kütahya Çalışma ve İş Kurumu İl Müdür V. Ahmet Karaarslan, TKDK İl Koordinatörü İhsan Kaymak, İl Milli Eğitim Müdür V. Hamdi Sarıöz, Kütahya Kamu Hast. Bir. Genel Sekreteri Dr. Neslihan Ünal, Emet Etibor İşletme Müdürü Metin Arslan, Serbest Muh. Mali Müşavirler Odası Bşk. Halil Hamzaoğlu, Muhtarlar Derneği Başkanı Zekeriya Yılmaz katıldı.   

Son Güncelleme Tarihi: 16 Ağustos 2017, Çarşamba