Kütüphane ve Dokümantasyon Daire Başkanlığında Kalite Yönetim Sistemi Eğitimi

Kütüphane ve Dokümantasyon Daire Başkanlığında Kalite Yönetim Sistemi Eğitimi

Kütahya Dumlupınar Üniversitesi Kalite Koordinatörlüğü tarafından Kütüphane ve Dökümantasyon Daire Başkanlığı personeline  ‘Yükseköğretimde Kalite Yönetim Sistemi’ konulu seminer verildi. Yapılan sunumda Yükseköğretim kurumlarında idarî birimlerin kalite güvencesi, akreditasyon süreçleri ve bağımsız dış değerlendirme süreçleri ile bu kapsamda tanımlanan görev, yetki ve sorumluluklara ilişkin esasların düzenlendiği Yükseköğretim Kalite Güvencesi hakkında bilgiler verildi.

Son Güncelleme Tarihi: 03 Aralık 2018, Pazartesi