Temel Değerlerimiz ve Kalite Politikamız

Temel Değerlerimiz

  • Araştırma-Geliştirme çalışmalarına önem vermek
  • Ahlaki değerlere bağlılık
  • Fedakarlık
  • Yeniliklere açık olmak
  • Çevreye duyarlı olmak
  • Topluma karşı sorumlu olmak
  • Uluslararasılaşmak

Kalite Politikalarımız

Uygulamalı Eğitim Politikası

. Tüm birimlerde müfredatın uygulama ağırlıklı güncellenmesi

. Paydaşların katılımıyla eğitimin sürekli iyileştirilmesi

. Laboratuvar, bilişim ve teknolojik olanakların sürekli geliştirilmesi

 

Girişimcilik Politikası

. İstihdam odaklı girişimcilik derslerinin müfredatta yaygınlaştırılması

. Girişimcilik becerilerini geliştirici aktivitelerin desteklenmesi

 

Yabancı Dil Politikası

. Yabancı dil becerilerini geliştirecek uygulamaların arttırılması

. Mesleki yabancı dilin birimlerde yaygınlaştırılması

 

Teknoloji ve Bilişim Politikası

. İstihdam odaklı teknoloji ve bilişim yetkinliklerinin geliştirilmesi

 

Yaşam Boyu Öğrenme Politikası

. Sürekli öğrenme alışkanlığını kazandıracak uygulamaların desteklenmesi

. Toplum ihtiyaçlarına yönelik eğitim imkanlarının sunulması

 

Eğitim ve Çevre Dostu Kampüs Politikası

. Eğitim kalitesini arttıran fiziki alt yapının korunması ve geliştirilmesi

. Mevcut yeşil kampüs anlayışının sürdürülmesi

. GreenMetric kriterlerini sağlamaya yönelik girişimlerin başlatılması

 

Sosyal Üniversite Politikası

. Sosyopark uygulamasını üniversiteler için bir model haline getirmek

. Toplum bilincini geliştirecek etkinliklerin arttırılması

. Şehir-Üniversite etkileşimini arttıracak uygulamaların geliştirilmesi

 

Son Güncelleme Tarihi: 10 Şubat 2021, Çarşamba