Stratejik Amaç ve Hedeflerimiz

Stratejik Amaç ve Hedeflerimiz; 

Amaç 1: Eğitimde uygulamaya yönelik ağırlığın arttırılması

Hedefler

  • Ders içerik ve çıktılarının uygulamaya dönük olarak güncellenmesi
  • Laboratuar ve atölyelerin güncellenmesi

 

Amaç 2: Ders müfredatlarının dış paydaşların görüşleri de dikkate alınarak oluşturulması

Hedefler

  • Eğitim Öğretim Programları Danışma Kurulu faaliyetlerini düzenleyen yönergenin oluşturulması
  • İstihdama yönelik derslerin müfredata eklenmesi (Mesleki yabancı dil, girişimcilik gibi)
  • Müfredatların teknoloji ve bilişim esaslı olarak güncellenmesi
Son Güncelleme Tarihi: 03 Mayıs 2018, Perşembe