Alt Çalışma Grubu Üyeleri

KALİTE KOMİSYONU ALT ÇALIŞMA GRUBU ÜYELERİ

KALİTE GÜVENCESİ SİSTEMİ GRUBU

Doç.Dr. Filiz YÜKSEL

Doç Dr. Özgür SAYGIN

Dr.Öğr.Üyesi Işık ALTUNAL

Mali Hizmetler Uzmanı Osman Efe ŞAHİN

EĞİTİM-ÖĞRETİM GRUBU

Prof. Dr. Atilla BATUR

Öğrenci İşleri Daire Başkanı Sülbüye UMURHAN

Kütüphaneci Ayşe Nur DÖLEK

ARAŞTIRMA-GELİŞTİRME GRUBU

Prof. Dr. Hasan GÖÇMEZ

Dr. Öğr. Üyesi Volkan ÇETİNKAYA

Araş. Gör. Dr. Enes ZENGİN

YÖNETİM SİSTEMİ GRUBU

Mali Hizmetler Uzmanı Osman Efe ŞAHİN

Ayniyat Saymanı İsmail KOCATÜRK

TOPLUMSAL KATKI GRUBU

Prof. Dr. Atilla BATUR

Dr. Öğr. Üyesi Ahmet Gökçe AKPOLAT

Öğr. Gör. Mustafa Seçkin BACAK

Arş. Gör. Dr. Mürsel GÜLER

Son Güncelleme Tarihi: 17 Kasım 2021, Çarşamba