Alt Çalışma Grubu Üyeleri

KALİTE KOMİSYONU ALT ÇALIŞMA GRUBU ÜYELERİ

 LİDERLİK, YÖNETİM VE KALİTE GRUBU

Doç.Dr. Filiz YÜKSEL

Doç Dr. Özgür SAYGIN

Dr.Öğr.Üyesi Işık ALTUNAL

Mali Hizmetler Uzmanı Osman Efe ŞAHİN

Ayniyat Saymanı İsmail KOCATÜRK

EĞİTİM VE ÖĞRETİM GRUBU

Prof. Dr. Şahmurat ARIK

Öğrenci İşleri Daire Başkanı Sülbüye UMURHAN

Kütüphaneci Ayşe Nur DÖLEK

ARAŞTIRMA VE GELİŞTİRME GRUBU

Prof. Dr. Hasan GÖÇMEZ

Dr. Öğr. Üyesi Volkan ÇETİNKAYA

Araş. Gör. Dr. Enes ZENGİN

TOPLUMSAL KATKI GRUBU

 

Prof. Dr. Şahmurat ARIK

Dr. Öğr. Üyesi Ahmet Gökçe AKPOLAT

Öğr. Gör. Mustafa Seçkin BACAK

Arş. Gör. Dr. Mürsel GÜLER

 

Son Güncelleme Tarihi: 24 Mart 2022, Perşembe