Yükseköğretim Kurulu Kalite Güvencesi

Yükseköğretim Kurulu Kalite Güvencesi

Yükseköğretim kurumlarımızda eğitim-öğretim, araştırma faaliyetleri ile idarî hizmetlerinin iç ve dış kalite güvencesi, akreditasyon süreçleri ve bağımsız dış değerlendirme kurumlarının yetkilendirilmesi süreçlerini ve bu kapsamda tanımlanan görev, yetki ve sorumluluklara ilişkin esasların düzenlendiği Yükseköğretim Kalite Güvencesi Yönetmeliğimiz 23 Temmuz 2015 tarihli Resmi Gazete ’de yayınlanarak yürürlüğe girmiştir. 

Son Güncelleme Tarihi: 24 Kasım 2017, Cuma