SWOT Analizi

GÜÇLÜ YÖNLER

 • Personel için çeşitli sosyal olanaklar (personel servisi, kampüs içerisinde anaokulu, konuk evleri, yüzme havuzu, spor merkezleri vb.),

 • Öğrenci etkinliklerinin gerçekleştirilebileceği, ayrıca öğrencilerin kişisel gelişim ve değişimlerine katkı sağlayabilecek sportif, kültürel, sanatsal, sosyal faaliyetler için alt yapı (DPÜwebTV, Radyo Dumlupınar, bisiklet yolları, tırmanma duvarı, amfik tiyatro alanı, tenis kortu, öğrenci kulüpleri için SOSYOPARK vs) olanakları

 • Birimlerarası geniş mekânlar, ihtiyaç duyulduğunda büyümeye yeterli fiziki alan,

 • Mükemmel yerleşke, tarihi dokuya uygun binalar, göller, parklar, dinlenme alanları,

 • Dinamik öğrenci toplulukları,

 • Bölümlerarası çift anadal olanakları

 • Öğrenci, akademik ve idari personel arası sevgi, saygı, içten ilişkiler,

 • İç ve dış paydaşlar ile etkileşimli ilişkiler,

 • Modern eğitim öğretim olanakları, üst düzey laboratuvar olanakları,

 • Kablolu ve kablosuz internet iletişimine olanak sağlayan alt yapı,

 • Mobil DPÜ uygulaması ile öğrencilerle anında iletişim,

 • Akademik ihtiyaçları karşılayan kütüphane veri tabanları, otomasyon ve süreli yayınlar,

 • Güncel sertifika programları,

 • Yeni inşaatlarla beraber on bin öğrenci kapasiteli KYK yurtları,

 • Öğrencilere kısmi zamanlı çalışma olanakları,

 • Öğrenci yemekhanesinin etkin bir şekilde kullanılması.

 

ZAYIF YÖNLER

 • Öğrenci başına düşen akademisyen sayısında artış ihtiyacı,

 • Üniversitenin yerel dış paydaşları ile mezun öğrencilerinin etkileşiminde yetersizlik,

 • Sürekli güncelleme ihtiyacı olan otomasyon çalışmalarında zamanlama yetersizliği,

 • Öğrenci bilgi sisteminde zaman zaman karşılaşılan sorunlar,

 • Uluslararası öğrenci sayısının göreceli olarak düşük olması,

 • Üniversitelerarası öğrenci-öğretim elemanı hareketliliğinin göreceli olarak düşük olması,

 • Meslek yüksekokullarında okuyan öğrencilerin mesafe ve diğer olanaklar nedeniyle merkez yerleşkedeki öğrenciler kadar olanaklardan yararlanamaması.

TEHDİTLER

 • Mevcut fiziki olanaklarla (sınıf, amfi gibi) artan öğrenci sayısına cevap vermede karşılaşılacak olası zorluklar

 • Öğrenci yoğunluğu nedeniyle karşılaşılan ulaşım sorunları,

 • Şehrin ülke genelinde tanınırlık ve bilinirlik sorununun henüz aşılamamış olması.

 

FIRSATLAR

 • Doktora derecesine sahip öğretim elemanı sayısındaki artış,

 • İhtiyaçlara cevap verebilecek yerleşke alanı,

 • İnşaatı bitmek üzere olan bölgenin en büyük, en modern kongre merkezi,

 • Artan üniversite – sanayi işbirliği heyecanı,

 • Ankara, İstanbul, Antalya, İzmir, Bursa, Eskişehir gibi illere yakın komşuluk,

 • Maden, turizm, tarih gibi yeraltı ve yerüstü zenginlikler.

 

Son Güncelleme Tarihi: 10 Mayıs 2017, Çarşamba