Yükseköğretim Kurumları 2020 Yılı Uzaktan/karma Eğitim Faaliyetleri Kalite Güvencesi Durum Raporu

Yükseköğretim Kurumları 2020 Yılı Uzaktan/karma Eğitim Faaliyetleri Kalite Güvencesi Durum Raporu

Yükseköğretim kurumlarının Covid-19 pandemisiyle birlikte hayata geçirdikleri uzaktan/karma eğitim uygulamalarının kalite güvencesi süreçleri açısından değerlendirilmesi amacıyla hazırlan Yükseköğretim Kurumları 2020 Yılı Uzaktan/Karma Eğitim Faaliyetleri Kalite Güvencesi Durum Raporu yayımlanmıştır.

 Yükseköğretim alanında yaşanan yeni normalleşme sürecinde yükseköğretim kurumlarından beklenen; eğitim ve öğretim hizmetlerini öğrencilere kazandırmayı taahhüt ettikleri öğrenme çıktılarından (bilgi, beceri, yetkinlik ve değerler) taviz vermeden sağlıklı biçimde uzaktan eğitim ortamlarına taşımalarıdır. “Karma eğitim” olarak da adlandırabileceğimiz bu yeni süreç, yeni yaklaşım yöntem, ortam ve kaynakları beraberinde getirmekte; pandemi döneminin acil öğretim uygulamalarından daha sistematik; öğrenci beklentilerine daha uygun, sürdürülebilir ve iyileştirilebilir (düzenli) uygulamaları içermektedir.

Son Güncelleme Tarihi: 23 Mart 2021, Salı